SEPTEMBER - DECEMBER

2018

1. Alpe Adria

Festival

Arheologije za javnost

"brez meja"

Zgodbe Zemlje

EYCH2018_Logos_Green-IT-300.jpg

Naša dediščina:

kjer se srečata preteklost in prihodnost

POTEK /

SEPTEMBER - DECEMBER

2018

KRAJ /

MUZEJI IN ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA

V FURLANIJI - JULIJSKI KRAJINI, VENETU, AVSTRIJI IN SLOVENIJI

OPIS FESTIVALA /

Arheologija za javnost je veja splošne arheološke znanosti, ki omogoča neposredne stike med stroko in širšo javnostjo. Gre za proces, ki poudarja družbeno vlogo arheologije, koncept katere ni omejen samo na rezultate arheološkega delovanja v ozkem pomenu besede; v center je namreč postavljena interakcija človek – preteklost. Razmislek o sedanjosti, ponovno odkritje kolektivne identitete, tradicionalnih vrednot in omogočanje vpogleda v lastno in preteklost družbene konstrukcije, so le del rezultatov socialnega in etično sprejemljivega vključevanja širše javnosti v proces raziskovanja kulturne dediščine. Ena izmed primarnih funkcij arheologije za javnost je namreč osveščanje sodobne družbe o celostnem procesu arheološke raziskave in s tem neposredno vključevanje v sam postopek poteka.

Od septembra do decembra 2018 poteka 1. ALPE ADRIA FESTIVAL ARHEOLOGIJE ZA JAVNOST (PUBLIC ARCHAEOLOGY) “BREZ MEJA”, v organizaciji Kulturnega društva A.C.CulturArti. Cilj festivala je vzpostaviti več skupnih točk, ki bodo javnosti zagotavljale dostopnost in sodelovanje s stroko, tako v praksi kot v teoretičnih razpravah.

Vodilni namen festivala je namreč prispevati k boljšemu prepoznavanju potreb širše javnosti do arheološke stroke in vzpodbujanje k obojestranskemu sodelovanju z organizacijo več ciljno usmerjenih dogodkov, ki nasplošno vodijo k zaščiti kulturne dediščine, kot so ogledi muzejev, arheoloških najdišč, razstave in drugo.

MiBAC je Festival uvrstil med uradne dogodke v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/festival-alpe-adria-dellarcheologia-pubblica-senzaconfini/
Predvidene dejavnosti za leto 2018 so:
- arheološke razstave o starodavnih idolih in o težavah interpretacije arheoloških najdb;
- izobraževalne dejavnosti, delavnice in srečanja o arheologiji za otroke in mladostnike;
- arheološke konference in knjižne predstavitve;
- javne razprave o aktualnih tematikah ohranjevanja in uničevanja arheološke dediščine v Mediteranu;
- več drugih kulturnih dogodkov, kot so koncerti, plesne predstave in druge predstavitve pomembnih italijanskih umetnikov, katerih namen je pritegniti javnost do lokacij, ki so vključene v okvir festivala;
- izdelava reklamnega gradiva (knjige, letaki, video posnetki, spletna stran;
- sodelovanje preko socialnih medije (https://www.facebook.com/A.C.CulturArti/).

NAMEN FESTIVALA /

  • izboljšati med arheologi zavest o pomembni socialni vlogi stroke. Objava raziskav je dolžnost in pomembno sredstvo za boljšo komunikacijo s širšo javnostjo, saj le tako kulturna dediščina postane ljudem lažje dosegljivai;

  • razvoj odnosov med zaposlenimi v arheološki stroki in javnostjo z vzpostavitvijo medsebojnega sodelovanja, izboljšano komunikacijo in prikaza raziskovalne dejavnosti (kot so vodeni ogledi arheoloških najdišč v teku izkopavanja, javne razprave, predstavitve na spletu...);

  • ustvariti nov pristop, osredotočen na človeka, bolj celosten, vključujoč, trajnosten in medsektorski;

  • razvoj novih modelov za upravljanje s kulturno dediščino (tudi z javnimi razpravami na lokalnem in regionalnem nivoju);

  • didaktika otrok in mladostnikov v sklopu muzejskih dejavnosti, delavnic in simulacij arheološkega izkopavanja;

  • razvoj odnosov sodelovanja, dialoga in kulturne izmenjave v sklopu arheologije za javnost na območju Alpe Adrie (Veneto, Furlanija-Julijska Krajina, Koroška, Štajerska in celotno ozemlje države Slovenije);

  • ustvariti sinergijo med kulturno dediščino in okoljevarstveno politiko, kot je recimo organizacija obiskov arheoloških najdbišč s kolesom po kolesarski poti Alpe Adria;

  • organizirati cikel konferenc in srečanj na tematike kot so “kulturni genocidi” in uničevanje kulturne dediščine na vojnih področjih;

  • povečati pretok obiskovalcev arheoloških najdbišč v okviru festivala z organizacijo raznih umetniških in razstavnih kulturnih prireditev.

KOLEDAR PRIREDITEV /

15. september 2018

- 20. januar 2019

h. 10:00-18:00

Palača Loredan

Campo Santo Stefano 2945

Venezia

IDOLI

Moč slike

idoli 2.jpg

14. oktober 2018

h. 10:30-12:30

TamTam. Libreria dei bambini

Via Pontevecchio 25A

Bologna

Didaktična delavnica za otroke,

simulacija arheološkega najdbišča

NAUČIMO SE IZKOPAVATI!

8. november 2018

h. 18:00-19:30

Castello di Udine

Salone del Parlamento

Udine

KONFERENCA

OD ZEMLJE DO ZGODOVINE

Prof. Paolo Matthiae

Profesor emeritus

(Università “La Sapienza”)

Zgodovine Bližnjega vzhoda

9. november 2018

h. 10:00-11:30

Sala Consiliare

P.zza Garibaldi, 7

Aquileia (UD)

JAVNA RAZPRAVA

OD ZEMLJE DO ZGODOVINE

Prof. Paolo Matthiae

Profesor emeritus

(Università “La Sapienza”)

Zgodovine Bližnjega vzhoda

lamassu.jpg

24. november 2018

h. 20:30-22:00

Gledališče S. Giorgio

Via Quintino Sella, 5

Udine

KONCERT

Edoardo

De Angelis

"Storie da raccontare"

Edo - presentazione Il cantautore necess

© Alessandro Ziantoni

15. december 2018

h. 21:00-22:30

Gledališče

Polcenigo (PN)

KONCERT

PAOLA SELVA

17. december 2018

h. 10:00-11:30

Università di Udine

Via Gemona, 92

Udine

JAVNA RAZPRAVA

Celo kipi umirajo

Konflikt in dediščina

med starodavnim in sodobnim

Dr.Christian Greco

Direktor Egipčanskega

muzeja v Torinu

statues-also-die.jpg

18. december 2018

h. 10:00-11:30

Università di Udine

Via Gemona, 92

Udine

PREDSTAVITEV KNJIGE

Medicina v Asiriji in Babiloniji

Najstarejša terapevtika

na svetu v izvirnih virih

Prof. F. Mario Fales

in drugi avtorji

(Casa Editrice Scienze e Lettere, Roma)

Univerza na Primorskem

Koper

Capodistria (Slovenija)

KONFERENCA

Danes kot nekdaj:

Arheološka analiza

poznoantičnega zatočišča

v Jesolu in zgodovina

severne lagune

Prof. Sauro Gelichi

(Università Ca' Foscari Venezia)

Jesolo antica.png

Arheološki muzej

Piazza Duomo 13

Cividale (UD)

Didaktična delavnica

Vidimo se ponovno čez 2000 let...

Naš čas in kako bodo nanj

gledali arheologi prihodnosti

Arheološki muzej

Via Roma, 1

Aquileia (UD)

BASSILLA

DESETA MUZA

Bassilla.jpg

Organizzato da: